ساخته ورزشگاه پرسپولیس هواداران پرسپولیس

ساخته: ورزشگاه پرسپولیس هواداران پرسپولیس هادی نوروزی همسر هادی نوروزی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از همه تفکرات سیاسی در کابینه استفاده شود / محمد هاشمی

روحانی براساس شایستگی‌های افراد از آنها در کابینه استفاده کند | مدام دنبال سهم گرفتن نباشیم 

از همه تفکرات سیاسی در کابینه استفاده شود / محمد هاشمی

محمد هاشمی: از همه تفکرات سیاسی در کابینه استفاده شود

عبارات مهم : سیاسی

روحانی براساس شایستگی های افراد از آنها در کابینه استفاده کند | مدام دنبال سهم گرفتن نباشیم

محمد هاشمی می گوید درحال حاضر توجه به وحدت کلمه و انسجام ملی مهمتر از هر گونه سهم خواهی جناح های سیاسی از کابینه دولت آینده است.

از همه تفکرات سیاسی در کابینه استفاده شود / محمد هاشمی

محمد هاشمی فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه حمایت یک یا دو جریان فکری از مدیر جمهور در انتخابات به معنای سهم داشتن آنها از دولت نیست، گفت: فضای سیاسی کشور، فضای متکثری هست، ما فقط دو حزب یا فکر نداریم. ممکن است که مدیر جمهور در انتخابات مورد حمایت یک یا دو جریان بوده باشد ولی هنگامی که پیروز می شود، او رییس جمهور یک کشور هست. بنابراین با توجه به شرایطی که در داخل کشور داریم و شرایطی که در منطقه وجود دارد بهتر است که همه سلیقه های سیاسی از انسجام و وحدت ملی حمایت کنند تا بتوانیم در برابر زورگویی های مقامات آمریکایی، عربستان و اسراییل ایستادگی کنیم.

او ادامه داد: در فضای کنونی بین المللی، وحدت کلمه و انسجام ملی از ضرورت های کنونی جامعه ماست که ممکن است با به کار گرفتن یک وزیر یا معاونان این مساله بهتر جلو برود. اصل این است که دولت، دولت کل کشور است و در شرایط فعلی با توجه به پرسشها و مشکلاتی که وجود دارد و موانعی که در برابر دولت و برنامه های دولت هست، باید همه جریان ها پشت سر رییس جمهور بایستند، به نظر من باید جهت همه جریان های سیاسی وحدت ملی ارجحیت داشته باشد نه منافع گروهی و فردی. ما الان زیاد از هر وقت دیگری نیازمند وحدت و انسجام ملی هستیم تا در برابر شیطنت های منطقه ای عملکرد خوبی داشته باشیم.

روحانی براساس شایستگی‌های افراد از آنها در کابینه استفاده کند | مدام دنبال سهم گرفتن نباشیم 

هاشمی با بیان اینکه من نمی گویم که رییس جمهور در چینش کابینه به جریان های سیاسی توجهی نداشته باشد، گفت: نگاه ملی به این معنا نیست که نگاه سیاسی در گزینش کابینه وجود نداشته باشد. نگاه فراجناحی به معنای ترکیب نگاه های سیاسی هست. قوه مجریه قوه وسیعی در کشور است و امکانات متعددی دارد که می تواند از جریان های متفاوت سیاسی در آن استفاده کند. ولی تفکر فراجناحی داشتن به این معنا است که از همه تفکرها در دولت استفاده شود و رییس جمهور بتواند متناسب با شاخصه ها و شایستگی های افراد از افراد بهره ببرد.

او ادامه داد: در حال حاضر پرسشها اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور ما زیاد است و جهت حل این پرسشها یک دست کافی نیست و همه باید با همدیگر همکاری داشته باشیم و حمایت کنیم تا بتوانیم بر مشکلاتی که در کشور وجود دارد پیروز بشویم. دشمن دنبال تفرقه در کشور است تا بین مسوولان اختلاف بیندازد که ما باید بتوانیم با واکنش‌ها درست خودمان کارها تفرقه انگیز آن ها را خنثی کنیم نه اینکه مدام دنبال این سهم و آن سهم از کابینه باشیم.

واژه های کلیدی: سیاسی | استفاده | محمد هاشمی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs