ساخته ورزشگاه پرسپولیس هواداران پرسپولیس

ساخته: ورزشگاه پرسپولیس هواداران پرسپولیس هادی نوروزی همسر هادی نوروزی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده م

پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

عبارات مهم : میلیون

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می آشنا است و با اعتماد وی به بابک زنجانی نفت فروخته شده است است.

به گزارش ایلنا، شروع جلسه چهارم دادگاه طبق روال با اعلام رسمی قاضی محمد مقیسه انجام شد و دادگاه با قرائت اتهامات متهمان از سوی قاضی رسمیت یافت.

پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

نخست رضا نجفی، نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم نفتی با قرائت صفحه ٢١٩ کیفرخواست گفت: قرار بود شرکت هواپیمایی اونور ایر از سوی زنجانی به مبلغ ٢٥٥ میلیون دلار خریداری شود و بند «د» قرارداد جهت فروش نفت و محصولات بوده و در بند دوم قرارداد ذکر شد که شمس زاده توانایی فروش نفت را دارد و بابت هر بشکه یک دلار حق الزحمه دریافت کند.

اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد…

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده م

بعد از بیانات نماینده دادستان، مهدی شمس متهم ردیف دوم در جایگاه حضور یافت و گفت: نشانه من شکستن ساختار تحریم ها بود. اعمال انجام شده است به دست یک نفر نبود و زنجیره ای از افراد در این کار همکاری کردند.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: بعد شما قبول دارید که این عنوان یک زنجیره بوده و افراد مختلفی در بردن اموال ملت دست داشته اند.

مهدی شمس پاسخ داد: مراجع ذیصلاح، بابک زنجانی را تائید کردند. خود وزارت نفت هم ال سی های این شخص را تایید کرد. بعد قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت هم می توانند در این کار شریک باشند.

پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما شرکت های جعلی ایجا کردید. شما عضو مهم تشکیلات بودید، منتها به گونه ای نشان دادید که بابک زنجانی فرد مهمی هست. توانایی فروش نفت را دارد و بر این اساس مقامات به وی اعتما کردند؛ در واقع شما زنجیره ای بودن را قبول دارید و این خوب هست. شما ۱,۲ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید، صرف کارهایی کردید که به منافع خودتان بود.

مهدی شمس خطاب به قاضی گفت: وظیفه پرداخت پول بر عهده من نبود، این کارها هم شرکت یافته نبود، یکسری از ارگان ها و افراد در این کار شرکت داشتند. اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد اصلا این اتفاقات نمی افتاد، اینکه طرفین قرارداد پول نفت را به کشور باز نگرداندند به کارگزار ربطی ندارد، من فقط یک کارگزار بودم.

متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفت در چهارمین جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات ادعا کرد که وزیر وقت نفت آقای بابک زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده م

رئیس دادگاه در تصویر العمل به این گفته متهم که «من فقط یک کارگزار بودم» خطاب به وی گفت: شما یک کارگزار راحت نبودید، با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول را به زنجانی برگردانید؛ این که یک کارگزاری راحت نیست.

رئیس دادگاه خطاب به شمس بیان کرد بعد شما قبول دارید که تنها یک کارگزار نبوده و بلکه عضو این تشکیلات و زنجیره بوده اید. شما شرکت های جعلی را ایجاد کردید، شما باید پول را به پیمانکاران می دادید نه این که صرف خرید هواپیما کنید.

پای رستم قاسمی به پرونده بابک زنجانی باز شد

متهم ردیف دوم پرونده گفت: وظیفه بنده فروش نفت و برگرداندن پول نبوده هست، بانک مرکزی را من ایجاد نکردم و محل ورود من بعد از همه این قضایا و بعد از گشایش ال سی ها است.

قاضی مقیسه با تاکید به کارگزار صرف نبودن شمس، افزود: در قرارداد بسته شده است میان زنجانی و شما، در سه بند متعهد شدید که پول نفت را برگردانید. که نماینده دادستان سه بند مورد نظر را آنگونه که پیشتر در خبر آمده است قرائت کرد.

نجفی خطاب به شمس گفت که کسی نگفته بازگشایی ال سی به معنای فروش نفت است و در واقع فروش زمانی شروع شد که در جلسه ای با حضور شما و مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت، بابک زنجانی بحث ٣٠٠ میلیون وام را با حواله های مجعول مطرح و ایجاد اعتماد کرد و تمام ردیابی ها از طریق وزارت اطلاعات انجام شده است است.

متهم ردیف دوم هم افزود: اسناد موجود است و صرافی سفیر آلتین یک دلار به من پول نداده هست. وی خطاب به قاضی ادامه داد: جناب آقای مدیر اگر اصل در محکوم کردن من است بعد دیگر دفاعیات من فایده ای ندارد.

قاضی مقیسه در تصویر العمل به این بیانات گفت: جهت شما کیفرخواستی صادر شده است است که به وسیله نماینده دادستان قرائت شده است و از آن دفاع می شود لذا در چارچوب این کیفرخواست دفاعیات خود را انجام دهید.

متهم ردیف دوم بعد از بیان مطالب قاضی و نماینده دادستان، ادامه داد: هدفم شکستن ساختار تحریم بود و اگر هر کجا انحرافی مشاهده شد گزارش دادند؛ با بابک زنجانی وحدت قصد نداشتم.

به گفته شمس، مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را قبول کرده بودند؛ وزارت نفت ال سی های او ( زنجانی) را تایید کرد و قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت؛ اینها هم می توانند در این کار شریک باشند.

وی ادامه داد که من امانی نفت را تحویل گرفتم و قاضی هم از او پرسید امانی بودن یعنی چه و آیا به معنای فروش نفت نیست؟

غصه خوردم

شمس پاسخ داد: من مسئول بودم و مسئولیت خود را انجام دادم، مسئولیت من در برابر کارفرمای من بود. آن تفاهمنامه هم بعد از شروع فروش نفت نوشته شد. قصد من کلاه برداری نبود و وحدت قصدی با زنجانی نداشتم. به خاطر این عنوان هم خیلی غصه خوردم.

قاضی مقیسه خطاب به وی اظهار کرد: شما تمام محموله های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن جهت نان درآوردن بود.

متهم در ادامه دفاعیات خود بیان کرد: بابک زنجانی شرکت فال را به خوبی می شناخت، من این شرکت را معرفی نکردم و اینکه گفته می شود چکی جهت خرید هواپیما به من داده شده است این عنوان درستی نیست؛ آیا که امکان صدور چک از یک کشور جهت یک کشور دیگر وجود ندارد. اینکه گفته می شود مبلغی را گرفتم جهت اونور ایر این را ثابت می کند که خود زنجانی هم فال را می شناخت. بعد اونور ایر را خودش خریده است.

نماینده دادستان در تصویر العمل به بیانات متهم بیان کرد: روز روشن را شب نشان می دهید. شما ۲۲۵ میلیون دلار جهت خرید هواپیما صرف کرده اید.

قاضی مقیسه هم خطاب به متهم بیان کرد: بعد شما اقرار می کنید اونور ایر را از پول نفت خریدید. به جای اینکه پول کشور را برگردانید اونور ایر را خریدید.

شمس گفت: فال پول اونور ایر را پرداخت کرده، ولی اینکه چک به نام بوده قبول ندارم. اسنادی که من دارم تمام پرداخت ها را نشان می دهد. من اصلا وساطت مالی در این باره نداشته ام؛ آیا که امکان اینکه این حجم از پول را به حساب من بریزند، وجود ندارد. راجع به عنوان زن یو هم باید بگویم که آقای «ج -س» به من گفت که زن یو نماینده ارتش چین هست. زنجانی نفت به او فروخته و ما باید پولش را برگردانیم. از من کمک خواسته شد، من کاره ای نبودم، خود آن ها باید امکان سنجی می کردند که آیا زنجانی می تواند پول ها را بازگرداند یا خیر.

تنها بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه می توانستند نفت بخرند

متهم در ادامه قرائت دفاعیات خود تصریح کرد: در آن وقت سیستم بانکی قفل شده است بود و عنوان نفت هم همینگونه بود. به جز بابک زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه، بخش شخصی نمی توانست نفت بگیرد. در خصوص خرید هواپیما هم باید بگویم کاری بسیار سخت بود که پنج دست می چرخید تا یک خرید انجام شود.

متهم ادامه داد: ۴ سال است یک پتک بر سر من کوبیده می شود که ما کاسب تحریم بوده ایم. این دردآور هست. همه می درخواست کردند کمک کنند و جهت خودشان یک آبروی جهادی درست کنند. خودشان را کنار کشیدند، ولی وزیر نفت وقت با دلیری تمام تصمیم گرفت. محل ورود من به عنوان زنجانی هم در عنوان خرید هواپیماها در سال ۸۹ بود؛ لذا دریافت مال نامشروع که اسنادش به نام بابک زنجانی است ارتباطی به من ندارد. آدم هایی بودند که یکی دو میلیارد جهت خرید هواپیما پول می گرفتند، ولی من جهت این عنوان هزینه ای نگرفته ام.

مهدی شمس خاطرنشان کرد: هنگامی که نیکو می خواست نخستین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می توانی انجام بده. من هیچ سودی در این باره نبردم؛ در آن وقت حتی کوچک ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می آمد و از قصد زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می خواستم خیانت کنم به کشور عزیزمان ایران نمی آمدم.

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: تو می گویی از قصد زنجانی اطلاع نداشتی، ولی در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می خواهد؟

متهم پاسخ داد: آن موقع آخرهای کار بود، من وظیفه خودم را انجام دادم.

قاضی گفت: چه وظیفه ای؟ می گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی.

متهم نیز پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل پرسشها با فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می خورد که من پول دارم، این ها را که خودش می گوید پول دارد که به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده آقای «ج-س» ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده، در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است است.

قاضی مقیسه سئوال کرد که آیا شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید؟ که متهم با اشاره به وقت انعقاد تفاهم نامه گفت: در آن وقت من اصلا کشور عزیزمان ایران نبودم.

قاضی خطاب به شمس گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پول ها را برگردانی.

سال ۹۰، وزیر از زنجانی تقدیرکرد

شمس پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در دادگاه ارائه می دهم، هیچ توجهی نمی کنید. هر چه من می گویم شما باز حرف خود را می زنید که همه اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است هست. سال ۹۰ وزیر نفت وقت (رستم قاسمی) از بابک زنجانی تقدیر و تقدیر کرده و اسناد آن هم موجود است.

قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: تقدیر و تقدیر سال ۹۰ چه ربطی به فروش نفت دارد؟

شمس در پاسخ گفت: این یعنی وزیر نفت وقت (قاسمی) به زنجانی اعتماد داشته هست. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم بوده می آشنا هست. با اعتماد شخص وزیر نفت به زنجانی فروخته شده است است.

قاضی متذکر شد: شما از خودتان دفاع کنید.

شمس هم پاسخ داد: دارم از خودم دفاع می کنم، شما من را معرف اعلام کردید. من می گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده هست. هنگامی که همه مردها تایید کردند شما می گویید من معرفی کردم؟

قاضی پرسید که اعتماد رستم قاسمی، وزیر نفت، را شما جلب کردید؟

متهم پاسخ داد: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم، من دروغ می گویم، کیفرخواست راست می گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست جهت اتهام من کاملا غیرواقعی است و این عنوان کاملا مشخص هست. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.

قاضی گفت: شما هنگامی که پول را گرفتید و خرج کردید، حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده است و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا را به چه کسی دادید؟

شمس بیان کرد: به زنجانی؛ چون او کارفرمای من بود. آقای «ج -س» به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن. من به آقای «ی» گفتم انحراف وجود دارد و نمی خواهم کار کنم، ایشان گفتند کار را ادامه بده، هر جا انحراف دیدی من را مطلع کن.

ما نفت نفروختیم

متهم همانگونه که در جلسات قبل از مدیر دادگاه خواسته بود جهت طرح بعضی پرسشها جلسه غیرعلنی برگزار شود بار دیگر خطاب به ریاست دادگاه گفت: بعضی از سخن ها را در دادگاه غیرعلنی باید گفت. من باید دو توصیه را بیان کنم. یکی مربوط به حقوق و حق الزحمه من می شود که ۱۳ میلیون دلار بود، ولی من چیزی دریافت نکردم؛ از طرفی هم باید بگویم من آن سهمی که از شرکت هواپیمایی اونور ایر داشتم را بعد دادم. راجع به اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم باید بگویم که پرسشها اشتباهی در این باره بیان می شود. به عنوان نمونه عنوان تورم را برگرفته از آثار این پرونده می دانند.

قاضی مقیسه در پاسخ به گفته متهم بیان کرد: اینکه میلیون ها بشکه نفت و پول از کشور عزیزمان ایران خارج شده است اخلال در نظام اقتصادی هست، در شرایطی که کشور در بحران بوده؛ اینها اخلال هست، این پول ها باید به پارس جنوبی می رفت.

فلاحتی وکیل مدافع متهم خطاب به مدیر دادگاه گفت که اگر نفت ها آتش می گرفت خوب بود؟

قاضی مقیسه هم در پاسخ گفت: بر اساس اگر و شاید و باید و نباید نمی شود صحبت کرد. ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به جای صرف شدن در تولید صرف خرید هواپیما و صرف خرید منزل و منزل در بالای شهر شد.

متهم بیان کرد: پول نفتی که در وقت تحریم فروخته شد به کشور بر نمی گشت و به فرمایش مردها یا کالای بنجل وارد می شد یا پول ها بلوکه می شد.

وی افزود: قرارداد فال یک قراداد نمایندگی هست. کسی که نماینده است صاحب بار نیست. در آنجا بحث فروش مطرح نمی شد و اگر فروشی هم بود با اجازه و رضایت کتبی انجام شد. زنجانی به من گفت نفتی را که به فال دادیم باید به پول تبدیل شود. همه پرداخت هایی که فال انجام داده علی الحساب هست، از آبان ماه انجام شده است و در تاریخ مارس ۲۰۱۳ متوقف شد.

قاضی مقیسه خطاب به شمس گفت: بالاخره که شما نفت را فروختید.

شمس پاسخ داد: ما نفت نفروختیم. فال بدون اجازه ما فروخت.

مقیسه هم پاسخ داد: بعد شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می خواست شما این کار را انجام دهید.

شمس پاسخ داد: پول ها را بابک زنجانی به صورت علی الحساب گرفته بود و من هم به زنجانی گفتم با این پول ها آنها نفت را می فروشند، ولی زنجانی می گفت نه اینگونه نیست.

نماینده دادستان از متهم پرسید: اگر بحث انبارداری بود، شما باید به فال پول می دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه بیان کرد: اگر شما و بابک زنجانی و فلاح نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، آیا پول گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. پول ها هم به حساب شرکت های زنجانی واریز شده است هست. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم ولی شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.

قاضی اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را رد می کنم. رقم های پرداخت شده است و شماره سوئیفت ها وجود دارد. اصلا شرایط فروش وجود نداشت. یکی از ادعاهایی که علیه فال بوده این است که خیانت در امانت کرده و محموله ای که اجازه فروش نداشته را فروخته است.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما پذیرفتید و پول گرفتید.

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی جهت فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده هست. از بحث فال بود که با آقای «ج- س» ارتباط گرفتم. یکی از مسئولان هم به من گفت که کمک کن نفت ها عودت شود.

وی اظهار کرد: آقای «ج-س» گفت که اینها را به ترکیه بیاور تا خودم با آنها صحبت کنم، پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و آقای «ج-س» حتی گفت که ما جهت هزینه نفت یا انتقال پول، ۵ درصد پرداخت می کنیم.

قرار بود گرانفروشی نفت به زنجانی جبران شود

شمس ادامه داد: در آن جلسه بعد از رفتن پسر مدیر شرکت فال، آقای «ج-س» گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران تر نفت را به زنجانی فروخته هست، به زنجانی عنوان را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده است در هزینه های انبارداری جبران کنند.

وی ادامه داد: فال یکسری هزینه ها جهت ما فرستاد، من هم نامه محکمی جهت فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می دهد که شما همه کاره بودید.

متهم اضافه کرد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می دادم.

در ادامه مهدی شمس با گله از اینکه در کیفرخواست بخش همکاری من خیلی بزرگ نشان داده شده است هست، گفت: من در جلسه پیشین کل اموالم را اعلام کردم. کل اموال من بیش از پنج میلیون دلار نیست. در انگلیس هم سایتی وجود دارد که می توانید در آنجا از میزان اموال من باخبر شوید. من به جز یک منزل در لندن چیزی دیگری نیست که به نام من و خانواده ام باشد. قسم می خورم که خانواده ام جهت هزار تومان درگیر هستند. عنوان اونور ایر هم می گویم ۵۱ درصد سهام به نام یک فرد ترکیه ای بود، ۴۹ درصد هم به صورت امانی جهت من بود به عنوان یک فرد انگلیسی و ۵ درصد به عنوان حق الکار جهت خودم بود. در این باره موافقت نامه امانتداری هم وجود دارد. در همان وقت به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و زیاد ۱۵۰ میلیون دلار نمی ارزد.

وی افزود: ولی زنجانی گفت می خواهم کالاهایی را جهت سپاه وارد کنم و جهت من زیاد از اینها می ارزد و در آن وقت هم آمریکایی ها می گفتند اونور ایر جهت ایرانی هاست و آن را تحریم کردند و با کلی زحمت اونور ایر را از تحریم خارج کردیم. در حالی به من می گویند همکاری نکرده ام که پنج وکالت نامه داده ام. آن موضوعی هم که آقای باگانا می گوید طلب دارم درست هست؛ لیکن زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرد. ما می خواستیم اونور ایر را بفروشیم ولی مردها گفتند این کار را نکنید. در حالی که اگر انجام می شد ۴۶ میلیون دلار کسری جبران می شد و ۲۱۰ میلیون دلار هم نصیب مان می شد و به کشور بازمی گشت. الان هم به صورت تجاری می شود پرسشها را حل کرد و در این باره با یک فرد هندی صحبت کردم.

ادامه جلسه دادگاه به دوم مرداد ماه موکول شد.

واژه های کلیدی: میلیون | دادگاه | از اینکه در | بابک زنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs